پوشاک نانو مهیار


از گذشته تا امروز

۳۴ سال تولید با کیفیت و های تک

فناوری نوین

اولین تولید کننده جوراب آنتی باکتریال

محصولی جهانی

صادرات به ۲ قاره آسیا، اروپا

mojavez
mojavez
mojavez
mojavez
mojavez