اخذ نمایندگی فروش محصولات مهیار

دریافت نمایندگی محصولات پوشاک مهیار با انعطاف خاصی همراه است.

این شرکت همواره تلاش نموده است تا آنجا که در توان دارد با کلیه کسانی که درخواست نمایندگی ارسال می نمایند به هر نحو ممکن ارتباط برقرار نموده و با هم همکاری داشته باشند.

روند اعطای نمایندگی این شرکت بدین شکل است که پس از ارسال فرم تکمیل شده ، درخواست شما  بررسی می گردد. پس از تایدیه نتیجه به شما ابلاغ می گردد.

این اطلاعات صرفا جهت معرفی شما  به شرکت مهیار می باشد و ما با رعایت حفظ حریم شما و اصل امانت داری این اطلاعات نزد خود نگهداری می نماییم و دسترسی سایر افراد و پرسنل غیر مسئول به این اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.

اطلاعات هویتی
اطلاعات تماس
اطلاعات نمایندگی

نوع مالکیتshooow