شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - وسیله ای جالب برای راحت تر پوشیدن جوراب