اخذ حکم مسئولیت راه اندازی دفتر فن بازار منطقه ای زنجان

در تاریخ 1399/12/09 طبق حکمی از طرف معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و دبیر شورای راهبردی شبکه فن بازار ملی ایران جناب آقای اکبر قنبرپور ، مسئولیت راه اندازی دفتر فن بازار منطقه ای زنجان به جناب آقای محمود ضرابی مدیرعامل شرکت پوشاک نانو مهیار  منصوب شدند. تصویر حکم مسئولیت به شرح زیل می باشد.

پوشاک نانو مهیار | حکم مسئولیت راه اندازی فن بازار زنجان

 


۱۳۹۹/۱۲/۱۲، ۱۸:۵۷:۱۰       1803
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter