فاز جدید بزرگترین واحد تولیدی پوشاک نانو کشور با حضور وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و استاندار محترم زنجان به بهره برداری رسید.


۱۳۹۸/۱۰/۱۴، ۱۰:۴۷:۲۵       2642
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter