جام جهانی برای ما ایرانیان تحقق این جمله بود " امید آخرین چیزی است که میمیرد" با امید موفقیت برای همه ورزشکاران ایران زمین.


۱۳۹۷/۰۴/۰۵، ۰۹:۵۳:۴۷       1212
اخبار مرتبط












Facebook    Google    LinkedIn    Twitter