افتتاح پارک علم و فناوری استان زنجان و شرکت دانش بنیان پوشاک نانو مهیار زنجان با حضور اقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری.


۱۳۹۶/۱۲/۲۰، ۱۸:۰۰:۲۷       1592
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter