نمایش توانمندی های نانو مهیار در قلب اروپا حضور قدرتمند شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان در نمایشگاه بین المللی میلان ایتالیا.


۱۳۹۶/۰۹/۱۸، ۱۲:۴۴:۰۴       1855
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter