تجلیل از مهندس ضرابی مدیر عامل شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان در همایش روز صنعت به عنوان صنعتگر نمونه


۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۰:۱۱:۰۵       1491
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter