گفتگو با مهندس ضرابی مدیر عامل شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان به عنوان کارآفرین برتر ملی در ماهنامه اتاق بازرگانی.


date_range ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، ۱۵:۳۱:۳۶       visibility 564