شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - گفتگو با مهندس ضرابی مدیر عامل شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان به عنوان کارآفرین برتر ملی در ماهنامه اتاق بازرگانی.

گفتگو با مهندس ضرابی مدیر عامل شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان به عنوان کارآفرین برتر ملی در ماهنامه اتاق بازرگانی.


date_range ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، ۱۵:۳۱:۳۶       visibility 463