شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - انتخاب مهندس ضرابی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

انتخاب مهندس ضرابی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران


date_range ۱۳۹۵/۰۹/۲۰، ۱۱:۴۰:۱۸       visibility 501