بازدید دانشجویان و دانش پژوهان از مجموعه پوشاک مهیار زنجان

بازدید دانشجویان و دانش پژوهان از مجموعه پوشاک مهیار زنجان

بمناسبت هفته کارآفرینی از طرف اداره کار و تعاون استان زنجان


date_range ۱۳۹۵/۰۹/۰۳، ۱۰:۱۷:۰۷       visibility 746