شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - بازدید دانشجویان و دانش پژوهان از مجموعه پوشاک مهیار زنجان

بازدید دانشجویان و دانش پژوهان از مجموعه پوشاک مهیار زنجان

بازدید دانشجویان و دانش پژوهان از مجموعه پوشاک مهیار زنجان

بمناسبت هفته کارآفرینی از طرف اداره کار و تعاون استان زنجان


date_range ۱۳۹۵/۰۹/۰۳، ۱۱:۱۷:۰۷       visibility 639