شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - اخذ تاییدیه بهداشتی جوراب آنتی باکتریال تولیدی پوشاک مهیار

اخذ تاییدیه بهداشتی جوراب آنتی باکتریال تولیدی پوشاک مهیار

شرکت پوشاک مهیار موفق به دریافت تاییدیه بهداشتی جوراب آنتی باکتریال از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی گردید

تاییدیه بهداشتی جوراب آنتی باکتریال پوشاک مهیار

ادامه گواهینامه های اخذ شده


date_range ۱۳۹۵/۰۷/۰۷، ۱۲:۳۶:۰۱       visibility 578