عناوین و افتخارات کسب شده

عناوین و افتخارات

 کارآفرین برتر سال 85

 

منتخب یازدهمین دوره جشنواره کارافرینان استانی سال 95

آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استانی سال 95

جوراب مهیار - عناوین و افتخارات

کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی در چند سال متوالی

 

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

 

 

کارآفرین برتر در زمینه صنعت در سال 85

 

عضو کارگروه تخصصی فرهنگ و اقتصاد

 

 

کسب رتبه اول در اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان زنجان

 

 

یادمان همایش ملی تکریم کارفرمایان نمونه

 

کسب عناوین مدیران برتر کشوری و کار آفرین برتر استان زنجان در چند سال متوالی توسط مدیریت محترم شرکت مهیار

مدیران برتر کشوری سال 90

جوراب مهیار - مدیران برتر کشوری سال 90

 

کار آفرین برتر استان زنجان سال 89

جوراب مهیار - کارآفرین 89

 

کارآفرین برتر استان زنجان سال 86

جوراب مهیار - کارآفرین برتر استان زنجان سال 86

 

کارآفرین برتر استان زنجان سال 85

جوراب مهیار - کارآفرین برتر استان زنجان سال 85

 

 

منتخب جشنواره کشوری مدیران ماندگار ایران

 

 انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 94

 

 

برگزیده اولین کنفرانس استاندارد و ایجاد علائم و نشان تجاری در کشورهای اسلامی سال 93

 

برگزیده دومین همایش استانداردها، کیفیت و تولیدات صادرات محور سال 91

جوراب مهیار برگزیده دومین همایش استانداردها، کیفیت و تولیدات صادرات محور سال 91

 

 

 

برگزیده همایش ملی مدیران برتر ایران سال 90

 

 

یادبود روز ملی صنعت و معدن

 

 

کسب مقام های اول، دوم و سوم در چهارمین دوره مسابقات واترپلو

جام شهدای غواص دریادل زنجان در رده های سنی مختلف